При звезди като Слънцето преобладаващи са термоядрените реакции от р-р цикъл, докато при по-масивните звезди - въглеродно-азотния цикъл.

Други реакции на образуване на хелий.

Освен протон-протонните реакции и тези от въглеродно-азотен тип, при определени условия могат да се осъществяват други ядрени превръщания с образуване на хелий:

6 Li + 1 H > 3 He + 4 He
7 Li + 1 H > 4 He + 4 He
10 В + 1 Н + 1 Н > 4 He + 4 He + 4 He

Тези реакции се осъществяват в стадия на протозвезда, когато формираща се звезда под действие на гравитационното свиване достигне температура в недрата си 1-2 милиона градуса . Борът и литият не се възстановяват след това, а тяхното наличие в слънчевия спектър се обяснява с осъществяването на термоядрени реакции при хромосферните избухвания, когато температурата също достига милион градуса.

Троен хелиев (алфа) процес

Термоядрени реакции на сливане на хелиеви ядра (алфа-частици) се осъществяват в крайните стадии на звездна еволюция, когато количеството на водорода е почти изчерпано и когато температурата в недрата е от порядъка на стотици милиона К, а плътността десетки хиляди г/куб. см. При тези условия хелиевите ядра имат енергия с стотина хиляди Mev и са в състояние да се сближат достатъчно.

Pages