Остава все пак въпросът: А какво е породило Мултивселената?

ИНСТАНТОН – РОДИТЕЛЯТ НА ВСЕЛЕНАТА

Сингуларността – точката без размери извън времето, не съответства на никаква физическа реалност. Затова космолозите продължават да разсъждават върху това, което е породило нашата Вселената преди Големия взрив.

Двама физици от световна величина – Стивън Хоукинг и Нийл Търок, завеждащи катедрите по математика и математична физика в университета в Кембридж, Великобритания, смятат че са на път да решат този проблем. Според тяхната теория, публикувана през април 1998 г., цялата Вселена е била родена от първичен обект с невероятна плътност – инстантон , с размери по-малки от протон 10*(-30)см.

Няма смисъл въпросът какво е имало преди и извън инстантона, защото той материализира раждането на времето и съдържа в себе си цялата Вселена.

Много учени, сред които и Линде не виждат в инстантионът нищо друго, освен освен умозрително творение без реална основа. Според Жером Мартин, астрофизик от обсерваторията в Медон, Франция, “инстантонът е много интересна идея, но тя остава изключително спекулативна (умозрителна), защото не почива на никакво наблюдение”.

Квантовата космология върху която работят редица физици от края на 60-те години на ХХ век, се опитва да обедини космологията с квантовата механика, т.е Вселената с елементарните частици. Тази нова косомология е далеч от завършения си вид, но на нея се основават очакванията за решаване на спора.

Нийл Търок смята, че микроскопичното космическо зърно – инстантотът, трябва да е имало малки бръчици по повърхността си – това са квантовите флуктуации, чиито следи се откриват във фоновото лъчение. Но и Търок признава, че тези нееднородности на фоновото лъчение имат своето обяснение и в “класическото” разширение на Вселената.

Досега наблюденията не са потвърдили сценария за инстантона, но не са го и опровергали.

 

ВСЕЛЕНА ПРЕДИ ВСЕЛЕНАТА

Безкрайно малка, гореща и плътна – така учените си представяха досега Вселената при раждането й. Днес обаче някои физици мислят точно обратното – че всичко е започнало от една ограмна, студена и празна вселена. Това са италианците Габриеле Венециано, Александра Буонано и французинът Тиболт Дамур.

Според тримата учени Големият взрив не е бил “моментът нула”, в който се е появило всичко, а само етап в развитието на Вселената, макар и най-важният, на пръв поглед. Много преди Големия взрив е съществувала студена и празна (без материя) вселена, която представлявала хаотично блато, раздвижвани от вълни. Две вълни при срещането си образували микроскопичен пространствено-времеви “мехур”, който внезапно се раздул до диаметъра на косъм, станал много горещ и пълен с енергия. Тогава станал Големият взрив, който родил нашата Вселена.

Тази идея идва от друга, по-обща теория – тази за суперструните от физиката на елементарните частици.

Родена през 70-те години на ХХ век, тази теория описва елементарните частици не като точки, а като еластични “струни”, които вибрират. Въпреки че още не е завършена, тазитеория е единствената, която се опитва да обясни цялата физика – от безкрайно малкото до безкрайно голямото.

Pages