НАРОДНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
“Юрий Гагарин”
СТАРА ЗАГОРА

 

Курс по ОБЩА АСТРОНОМИЯ

Надя Кискинова

 

К О С М О Л О Г И Я

 Колкото по-разбираема изглежда Вселената,
толкова по-безцелна ни се струва тя.

Уайнбърг, “Първите три минути”

 

Космологията е наука, изследваща структурата и развитието на Вселената като цяло.

Космологията е наблюдателна наука , която доскоро се основаваше на два факта:

  • разширението на Вселената или червеното разбягване на галактиките, описано със закона на Хъбъл
  • реликтовото или микровълново фоново излъчване, отговарящо на температура 2,7 К, открито от радионаблюденията на Пензиас и Уилсон в средата на ХХ век, за което те са премирани с Нобелова награда.

Червено разбягване на галактиките – долу е спектъра на неподвижна галактика, горе – на отдалечаваща се.

Земята се върти около Слънцето и заедно с него – около центъра на Млечния път. Нашата Галактика също се движи в Местната група галактики към купа галактики в Дева. Скоростите на всички тези движения силно се различават от тази на микровълновото фоново излъчване.

Това е карта на небето от спътника-изследовател на космическия фон СОВЕ. Излъчването, идващо оттам, накъдето се движи Земята е в синьо, а от другата посока – в червено.

Оттук е определена скоростта на движение на Местната група галактики от порядъка на 600 км/сек спрямо фоновото реликтово лъчение – много по-голяма от очакваната. Въпросът е какво ни тегли с такава сила в пространството?

Pages