Детайлната карта на микровълновия реликтов фон, получен от спътника WMAP. Виждат се първоначалните нееднородности, довели до сегашната “клетъчна” структура на Вселената.

 

Благодарение развитието на наблюдателната наземна и космическа техника през последните години е ясна структурата на Вселената – структура, подобна на клетките в живите организми. Влакната се образуват от удължените по форма свръхкупове от галактики. В едромащабната структура на Вселената ясно се виждат “стени”, образувани от няколко свръхкупа и “кухини” със същия размер , в които почти няма галактики. Стените се ограничават от кухини, а в краищата си се съединяват с подобни съседни структури. Размерите на най-големите “стени” стигат до 100 Мпс. Така наречената Велика стена е наблюдателен факт от 1989 г. и е с размери 200х100х20 Мпс. Представлява струпване на множество галактики във формата на листо, гледано отстрани и се намира на 250 св.г. разстояние от нас.

В момента астрономите наблюдават много купове като този в Дева и структури, подобни на Великата стена.

Pages