През последните години космологията изживява “втора младост”. Към небето са отправени не само телескопи и всякакви детектори на електромагнитни вълни. В дълбините на времето и пространството ни отвеждат ускорителите на елементарни частици. Колкото по-мощни са те, толкова по-древни частици се появяват – такива, каквито е имало в ранните епохи на зараждащата се Вселена.

Оказва се, че Вселената съдържа материя, наречена доста мъгляво тъмна енергия. Все още не е разгадана тайната на тъмното вещество , представляващо към 23% от масата на Вселената, а вече има нов голям въпрос - какво представлява тъмната енергия? Дали тя не е свойство на самия вакуум? Ясно е само едно – на тази тъмна енергия се пада 73% вселенска маса. Оказва се, че “видимият” свят, този който съдържа едва 4% обикновено вещество – вода, въздух, планетата Земя, звездите, галактиките е толкова малка част от нашето познание. Все пак можем да се гордеем със знанията си за вселенската структура и нейния произход.

Неотдавна е направена нова карта на микровълновия реликтово лъчение, възникнало само 380 хиляди години след Големия взрив. Анализът на тази подробна карта, получена от наследника на предишния космически изследовател – спътника СОВЕ – WMAP , позволява да се получат данни за строежа на нашата Вселена. Тя се състои 73% от загадъчна тъмна енергия; 23% от недотам загадъчно, но интригуващо тъмно вещество и само 4% от познатото ни вещество във вид на атоми. Установена е възрастта на Вселената с небивала точност – 13,7 млрд. години и скоростта й на разширяване – 71 км/с.Мпс. Вселенските параметри са такива, че тя вечно ще се разширява, като в миналото й е имало поредица епизони на много бързо разширение – инфлации.  

През 1992 г. бе установено, че във фоновото микровълново лъчение има много малки нееднородности. Те свидетелстват за ставащото в ранната изключително “малка” Вселена, когато се е изявявала квантовата природа на веществото. От тези нищожно малки сгъстявания – “зародишите” - впоследствие възникнали куповете и самите галактики в тях. И по-нататък – звездите, в които се раждат химическите елементи и се извършва кръговратът на вселенското вещество.

Pages