До Орача бяга неговото Куче - звездата Процион – α Малко куче.

Изгревът на целия този митологичен комплекс след полунощ в началото на есента бил знак за народа ни, че е време за есенна оран и сеитба.

В ранна есен, керван от коли, натоварени с жито, спрял да пренощува. През нощта керванджиите се събудили и видели на изток ярка, бяла звезда – Сириус. Взели я за Зорницата /Венера/, впрегнали колите и тръгнали в тъмната нощ. Но вместо да се зазори, нощната тъма оставала непрогледна. Заблудил се керванът, попаднал в тинесто блато и всички загинали. Затова народът ни нарича звездата Сириус Лъжикерван.

Всеки знае, че има съзвездие Голяма мечка.

Древните гърци го наричали Арктос, римляните – Урса, индианското племе ирокези – Окуари, монголците – Утиган. И всички тези думи означават едно и също – мечка. Това не е съвпадение, а диря, водеща в ловното минало на тези народи.

Същата звездна конфигурация англичаните наричат Ралото, французите – Тигана, а за средновековна Европа тя била Каляската на Карл Велики.
 
Основната конфигурация на съзвездието Голяма мечка от седем ярки звезди наистина наподобява черпак или тиган. Но как ли са виждали тук древните египтяни и китайци Небесни чиновници или цели процесии?...
 
Две от най-старите човешки цивилизации – Китай и Египет – влагали в тази фигура по-сложен смисъл, отразяващ тяхното духовно развитие. За древните китайци това е Небесният чиновник, обкръжен от плахи молители, а египтяните от онова време виждали в нея … сложна процесия, водена от бика Апис, следван от човек-бог и хипопотам с крокодил на гърба си. За нас тази процесия изглежда необичайна, но съгласно митологията на древния Египет всички участници в нея са играли свещена роля.

Не само на Голямата мечка, но и на всички съзвездия, отделните народи давали имена, свързани с техния начин на живот, бит и мислене, с тяхната своеобразна култура. Много от тези имена са отблясък от подвизите на митични герои, други са отражение на несломимия човешки дух, на вечната борба между доброто и злото в древните легенди.

Нашият народ нарича съзвездието Голяма мечка /Голяма/ Колата и го е свързал със следната легенда. Един момък отишъл в гората, за да насече дърва. Стигнал там, разпрегнал воловете и ги пуснал в гората да пасат. Изневиделица излязла една мечка и изяла единия вол. Момъкът, който бил голям юнак, хванал мечката и я впрегнал в колата на мястото на вола, който тя изяла. Но мечката не можела да тегли колата, дърпала се встрани и затова в съзвездието колата е разкривена.

Pages