Египтяните виждали своя бог Озирис там, където сега е общоприетото съзвездие Орион, а звездата Сириус или както те я наричали – Сотис – е като корона на богиня Нут:

Нашият народ нарича част от съзвездията Орион, Голямо и Малко куче РАЛИЦАТА.

Ралото са трите звезди от “пояса” на Орион: δ Минтака, ε Алнилам и ζ Алнитак, звездите δ, θ в мъглявината М 42, τ от “ножа” на Орион и κ Саиф от единия му крак, се тегли от воловете – α Бетелгейзе и γ Белатрикс.

След ралото върви Орачът – Сириус или α от Голямо куче, протегнал остена си – заострена пръчка за подкарване на воловете, изобразена от звездите β – Ригел, τ и η, оформящи другия крак на Орион.

Pages