Критерият на Джинс е изпълнен за облак с маса от порядъка на 1 000 слънчеви маси дори при температура 300 К, ако размерите му са по-малки от 2 парсека.

Облак с такава маса се разпада на няколко фрагмента с маса около слънчевата, от които впоследствие се раждат звезди, както сочат наблюденията.


Праховата мъглявина NGC 1333 във видими лъчи има синкав оттенък, обусловен от отражението на звездната светлина от праха и изглежда като типична отражателна мъглявина. В дълговълновите инфрачервени лъчи излъчва самият междузвезден прах. На това изображение, получено от космическият телескоп “Спитцер” това светене е с червен изкуствен цвят.Виждат се и млади звезди, светлината на които в оптическия диапазон се поглъща от праховите облаци. Виждат се и множество зелени ивици и петна.

Това са космически струи, изхвърляни от раждащите се звезди и врязващи се в студеното вещество на облака. Така преди 4,5 милиарда години трябва да е изглеждала областта, където се е зараждало нашето Слънце. NGC 1333 е на разстояние само 1000 св.г в съзвездието Персей.

Не случайно това са стойности близки до тези на нашата Слънчева система, а и на новооткритите планетни системи през последните години.

Джинс не отчита влиянието на магнитното поле на галактиката, въртенето на междузвездното вещество около ядрото й, лъчевото налягане на ярките звезди в близост до областта на звездообразуване. Тези фактори отчитат по-късно Лифшиц, Чандрасекар, Зелдович, Силка и др. известни учени, доразвивайки основната идея за процеса на звездообразуване и полагайки основите на съвременната теория.

МЕЖДУЗВЕЗДНА СРЕДА

На сегашния етап от развитие на галактичното вещество пространството между звездите е запълнено от средно 1 атом вещество на куб. см, а също от излъчване от всякакъв вид и магнитни полета – на звездите в близост до тях и общото галактично магнитно поле. Атомите са предимно на водорода, хелия и малка част – на по-тежките елементи, както и от съединения на тези елементи, включително молекули на водата и доста по-сложните – мравчена киселина и други органични молекули. Има и прах с характерен размер на частиците от порядъка на 10*(-4) - 10*(-5) см.

Компонентите на междузвездната среда не са рязко разграничени. Дори там, където се наблюдават концентрации във вид облаци от газ или прах, се срещат и всички останали съставки на средата.

Pages