Млади звезди в NGC 346

Звездният куп NGC 346 е в най-голямата област на звездообразуване в Големия Магеланов облак, отдалечен на 210 хиляди св.г. от нас. Масивните звезди от купа живеят малко, но излъчват мощно. Звездният вятър и излъчването на тези звезди са измели междузвездното пространство с размер от 200 св.г и са иницирали взрив от звездообразуване. Това е областта на звездообразуване, бележеща се с N 66. Тук има множество зараждащи се звезди на възраст само 3-5 милиона години, в които все още не са загорели термоядрените реакции на горене на водород. Тези звезди са разхвърляни около купа. На това изображеение, получено от космическия телескоп “Хъбъл” видимото излъчване и това в инфрачервения диапазон са съответно в син и зелен цвят, а излъчването на атомарния водород – в червен цвят.
 
Част от мъглявината Лагуна около звездата Хершел 36 с почти пълен комплекс обекти, характерни за такава областт на звездообразуване – млади масивни ярки звезди, някои от които вече избухнали като свръхнови, ударни вълни от тях, все още тъмно инертно вещество, светли дифузни облаци от водород и какво ли още не…

Pages