През уредите на космическия телескоп “Хъбъл” се виждат драматичните събития, съпровождащи раждането на звезди в мъглявината Орион.


Трапеца на Орион – така се нарича групата от ярки млади и масивни звезди в областта на звездообразуване. Една подробна качествена снимка дава изображението и на много други съвсем неярки звезди, спадащи към кафявите джуджета, зародили се на същото място.

Обекти на Хербиг-Аро – НН с пореден номер 1,2…

Първите обекти, открити независимо от Хербиг и Аро през 1954 г., са в южната част на областта Ic - типичната област на звездообразуване в Орион. Чрез сравняване на снимки на тази област, получени по различно време, направило впечатление появата на светли емисионни мъглявини, разположени по една права на еднакви разстояния една от друга по продължението на Меча на Орион. Тези обекти асоциират със струите, изхвърлени от протозвездите - променливите от тип Т Телец ( T Tau ) - по направление на оста на въртене в противоположни посоки. Излъчването им се обяснява с това, че струите се разпространяват със свръхзвукова скорост, тъй като по това направление плътността на остатъчното вещество от облака е ниска. Това позволява скоростта на струйното изхвърляне тук да е с висока – свръхзвукова скорост за тази среда от няколко стотин км/сек. Така се обяснява емисионния спектър на тези обекти.

Pages