Ясли

Също видим с просто око, но като мъгляво петънце е 4 пъти по-далечният от Хиадите /180 парсека/ разсеян звезден куп Ясли в Рак – всъщност единствената отличителна особеност на това зодиакално съзвездие. По характерните си особености Яслите наподобяват Хиадите. Звездите му обаче са по-концентрирани към центъра на купа.

Структура на звездните купове

Макар че е трудно различима понякога, все пак и при разсеяните звездни купове може да се разграничи някаква структура:

  • ядро, където звездите са по-нагъсто и
  • корона – със звездна плътност десетки и дори хиляди пъти по-ниска, но с маса многократно надвишаваща тази на ядрото; с размери 2-3 пъти повече от него.

 При двойният разсеян звезден куп χh Персей двете ядра видимо се открояват в неголям телескоп, а общата им корона е 10 пъти по-голяма. При добри условия той също се вижда с просто око като мъгляво петънце между Персей и Касиопея. Състои се от стотици хиляди звезди и показва, че двойнственост е присъща и за такива огромни структури в Галактиката като разсеяните звездни купове.

Pages