Звездите често се събират на групи. Сред повече от 200 кълбовидни звездни купа, въртящи се около центъра на Млечния път, 47 Тукан /47 Tuc , NGC 104/ е вторият по яркост след Омега Центавър на южното небе. Проектира се близо до Малкия Магеланов облак. Естествено, този обект е интерес за изследване и с новия 10-метров Голям Южно-африкански телескоп / Souften African Large Telescope SALT /. Светлината от 47 Тукан идва от разстояние 20 хиляди светлинни години. Динамиката на звездите около центъра на купа не е достатъчно изучена. Не е ясно и защо там има по-малко от очакваното двойни звездни системи.

Характер на движението на звездите вътре в кълбовидните звездни купове с и без черни дупки

Структура на кълбовидните звездни купове

Ясно различими тук са

  • ядрото и
  • короната на купа.

Като правило, колкото по-масивен е кълбовидния куп, толкова е по-голяма концентрацията на звездите в центъра.

При определени условия свиването в централните части на куповете може да придобие катастрофичен характер. Процесите, които могат да преустановят сливането на звезди в ядрото на купа са в тясна връзка с наличието на тесни звездни системи там.

Още през 20-те години на ХХ век бе заподозряно наличието на голяма черна дупка в центъра на масивните кълбовидни звездни купове. Наличието на пик на яркостта в центъра на около 20% от куповете, може да е потвърждение на предположението. Освен това, центърът на такива купове е източник на мощно рентгеново излъчване, което би могло да идва от ускорените до субсветлинни скорости частици на акреционния диск, завихрен около черна дупка.

Кълбовидният звезден куп М 15 в от халото на Галактиката с наличие на междинна по размери черна дупка в центъра

Наблюдателните методи на орбиталния телескоп “Хъбъл”, с които са открити междинни черни дупки в центъра на кълбовидните купове М 15 и 1

Pages