Много по-далеч от нас са и могат да се разделят на млади сини кълбовидни звездни купове, намиращи се в централните области на нашата и другите галактики. Те бяха открити неотдавна и наличието им все още търси обяснение.

Сред 200-та стари кълбовидни купове в Млечния път е М 3 – един от най-ярките и близки – на разстояние 100 св.г. М 3 съдържа към половин милион стари звезди, побрани в обем от пространството с диаметър 150 св.г.

Изображението вдясно на космическия телескоп “Хъбъл” дава видимост на младия кълбовиден куп в самия център на нашата Галактика, а пръстенът в червено отляво на рентгеновата орбитална обсерватория ХММ Нютон се тълкува като излъчване на акреционен диск около масивна черна дупка.

Старите червени купове са далеч от галактичната равнина и са характерни структурни образувания на галактичната корона. Звездите на кълбовидните звездни купове от короната са червени гиганти и свръхгиганти в крайните стадии на огромни звезди с ниско съдържание на тежки метали. Те са най-старите звезди и формирования от тях.

Наблюдаемите в нашата Галактика са 150-200, но реалният им брой може да е неколкократно повече. В някои галактики броят им се оценя на около 1000.

Съзвездието Центавър е едно от най-характерните за южното небе, през което минава Млечният път. В него е и звездната система Алфа Центавър с най-близката до нас звезда. Също тук е най-големият кълбовиден стар звезден куп в Галактиката Омега Центавър – в центъра на изображението. Купът съдържа 10 млн. звезди в обем с диаметър 150 св.г. и е на разстояние 15   000 св.г.

Кълбовидният звезден куп М 13 в Херкулес

Най-близкият до нас сферичен куп звезди на разстояние 20 000 св. г. единствен се вижда на границата на възможностите с невъоръжено око в летните нощи високо в небето. Диаметърът му достига стотина св.г. и съдържа стотици хиляди звезди. Имайки предвид, че сред огромните ярки звезди има и множество по-малки малкомасивни звезди, вероятно броят им се измерва с милиони.

Видимият с просто око като снежинка кълбовиден звезден куп М 13 в съзвездието Херкулес.

Pages