Хиадите –звездите около α Алдебаран и дадени в по-едър мащаб в големия правоъгълник - са доста по-разпръснат на небето звезден куп от Плеядите.

Хиади 

Само на 10o от Плеядите около най-ярката червениката звезда Алдебаран /Окото на Бика/ в същото съзвездие са доста разпръснатите звезди от друг разсеян куп, които заемат цели 20o от небето. Пространствените размери на купа са колкото при Плеядите – около 16 парсека, но той е 3 пъти по-близо до нас – само на 46 парсека разстояние.

Хиади означава “мокрещи”. Древните гърци забелязали, че появявайки се на утринното небе, тези звезди предизвестяват скорошни есенни дъждове.

Хиадите също били дъщери на Атлас и следователно сестри на Плеядите. Те имали един брат, Хиант, който трагично загинал по време на лов за лъвове. Сестрите му неутешимо плачели денем и нощем. Боговете се смилили над тях, превърнали ги в звезди и ги оставили на небето.

Нашият народ нарекъл Хиадите Хорото, а Алдебаран – най-ярката зевзда от съзвездието Бик, нарича Гайдарят.

Pages