Нашият народ нарича Плеядите Квачката с пилците.

Според древногръцката легенда Плеядите били преследвани незнайно защо от ловеца-гигант Орион. За да се спасят от него, те се помолили на боговете, които ги превърнали в гълъби, после в звезди и след това ги оставили на небето.

Според друг вариант Зевс възложил на Плеядите да му носят амброзия на Олимп.

Най-ярката звезда в купа Алциона е Квачката, а останалите по-слаби звезди около нея – пиленцата. Те непрекъснато трептят, сякаш кълват просени зрънца.

Неголям телескоп показва, че на това място от небето има още много други звезди. Сега е известно, че те са близо не само на нашето небе, а са свързани гравитационно и динамично в една звездна система – разсеян звезден куп. Най-ярките звезди заемат област от небето с ъглов диаметър 7o или 20 парсека в пространството. Плеядите са един от най-близките до нас – само на 134 парсека или около 400 светлинни години. Броят на звездите до 18-19 зв. величина е 300, но имайки предвид откритите жълти, бели и кафяви джуджета броят им нараства до към 3 000.


Плеядите са най-известният разсеян звезден куп, намиращ се само на 400 св.г. от нас. Той съдържа около 3 000 звезди и има пространствен размер от порядъка на 13 св.г.

Вижда се и с просто око дори от осветените градски улици. Известен е като Седемте сетри, М 45, а сред нашия народ – Кокошката или Квачката с пилците.

На изображението добре се открояват сините отражателни мъглявини около ярките звезди. В Плеядите са открити и малкомасивни неярки звезди кафяви джуджета.

Изобщо броят на звездите в разсеяните звездни купове варира от 100-тина до 10 000. Характерните им размери са както при Плеядите - 30-40 св. г. или 10-20 парсека.

Те наистина, както е забелязал Хершел са разположени близо до ивицата на Млечния път и младите им звезди, съдържащи тежки елементи в състава си, подобно на Слънцето, са част от т.нар. население от І тип в Галактиката.

Наблюдават се около 1 000 разсеяни звездни купа, но това е съвсем малка част от вероятно 20 – 30 000 общо подобни образувания, недостъпни за нас, поради собственото ни разположение в Галактиката.

Pages