През 20-те години на ХІХ век са открити звездни купове в близките галактики – Магелановите облаци.

Хершел е този, който още през ХІХ век разграничил звездните купове на разсеяни и кълбовидни. Той забелязал, че разсеяните се концентрират към равнината на Млечния път, а кълбовидните се наблюдават по цялото небе, но неравномерно. Повечето се виждат по посока на съзвездието Стрелец, където сега знаем, че е центърът на нашата Галактика.

В началото на нашия век Шепли определил основният признак, по който се разграничават звездните купове на разсеяни и кълбовидни – не просто морфологичен – по формата, а еволюционен – преобладаващият тип звездно население.

РАЗСЕЯНИ ЗВЕЗДНИ КУПОВЕ

Наименованието на този тип групи от десетки до хиляди звезди говори, че те нямат определена структура и формата им може да е всякаква. Звездите им се различават от тези на фона по почти еднаквото разстояние и преобладаващо еднаквата им посоката на движение в пространството.

Характерните размери на разсеяните звездни купове са от 1,5 до 12 парсека, а средната пространствена плътност на звездите в тях е от 1 до 100 звезди в кубичен парсек. За сравнение – в околността на Слънцето звездната плътност е около 1/10 звезда в кубичен парсек или 1 звезда в кубичен обем със страна равна на 10 парсека.

Възрастта на разсеяните звездни купове, имайки предвид възрастта на преобладаващото звездно население в тях е средно от няколко стотици милиона до милиард години. Освен ярки звезди на възраст в тези граници в разсеяните купове има млади и стари червени гиганти, бели джуджета, остатъци от Свръхнови и мъглявини от газ и прах, все още обвиващи младите звезди.

Плеяди

Най-открояващата се група от 7 близко разположени една до друга звезди на небето са Плеядите в съзвездието Бик.Това са дъщерите на Атлант, който поддържа на раменете си небесния свод според древногръцката легенда – Алциона, Електра, Мая, Меропа, Тайгета, Келена и Астеропа. Всеки може да провери състоянието на зрението си, преброявайки ги.

Pages