МАСА

Масите на астероидите се определят трудно и неуверено. Като се вземе предвид оценката за средната плътност на метеоритите, съответно – астероидите масата за Церера е 1,5.10 * 21 кг.

Сумарната маса на целия астероиден пояс трябва да е 4,5.10 * 21 кг, което е 1/1500 от земната маса и 1/милиардна от слънчевата маса. Дори масата на Луната е 200 пъти от масата на целия астероиден пояс. 1/3 от тази обща маса на астероидния пояс се пада на Церера.

ОБЕМ

Ако всички астероиди се съберат на едно място и се сложат в куб със страна 500 км, половината от този обем се пада на Церера, Палада, Веста и Юнона, в 1/4 от останалия обем ще се вместят още 100-тита от по-големите астероиди, а след 1000-ния по ред астероид запълването на куба почти се прекратява.


На бързовъртящия се и богат на вода астероид 1998 KY 26 има диаметър с размер 30 м. На него денят продължава по-малко от 11 минути. Това изображение с разделителна способност от 3 метра е получено в резултат на оптическите и радарни наблюдения веднага след откриването на астероида през 1988 г. Тогава той е би на 800   000 км от Земята, което е двойно повече от разстоянието Земя-Луна. Счита се, че поне 10 милиона такива астероида преминават в близост до Земята, но известните сред тях са много малко. Астероидът не е образувал в резултат на акреция, тъй като е много малък и гравитацията е несъществена. По-скоро той е монолитен отломък откъснал се от по-голям астероид.


Астероидът Антиопа е двоен. Всеки от компонентите е голям 80 км, а разстоянието между тях е 160 км. Въртят се така, сякаш са окачени на краищата на въртящ се ластик – с период от 16,5 часа около общия си център на масите. Този рядък случай на двойнственост на астероида позволява да се оцени по-добре масата и плътността на обектите. Изненадващо е, че въпреки много тъмната им повърхност, те се състоят предимно от вода.

Това изображение на двойния астероид Антиопа е получено с адаптивната оптика на обсерваторията Кек на Хаваите.

Pages