ПРОИЗХОД НА АСТЕРОИДИТЕ

  • Олберс – от разпадането на планетата Фаетон, намираща се на разстояние 2,8 а.е. от

Слънцето.Сега тази хипотеза има само исторически интерес, тъй като изучаването на метеоритите води до извода, че те не може да са били във вътрешността на една голяма планета.

  • Льоверие – астероидите се образуват и сега от сгъстяване на междупланетното вещество, т.е. продължава фрагментацията на веществото. Хипотеза, също така само попълваща списъка от изказани някога предположения за произхода на астероидите. Днес се наблюдават и са доказани по-скоро обратни процеси – на раздробяване на по-големи родителски тела, може би родоначалници на отделните потоци или групи от астероиди. От друга страна, дори и в астероидния пояс междупланетния газ и прах вече е в твърде незначително количество, за да има място процес на сгъстяване и възникване на по-големи космически тела.

Днес за обяснение произхода на астероидите имат място хипотезите като тези на:

  • Хершел – че астероидите са “изсъхнали” кометни ядра. Поне по такъв начин се “държат” някои от най-известните големи астероиди, начело с Церера, която съдържа 10-15% вода и летливи вещества, сублимиращи от вътрешността й, а също и най-големите астероиди от втория астероиден пояс зад орбитата на Нептун, включително такъв е състава на Плутон и Харон – неговия спътник.
  • Куйпер – през 50-те години на ХХ век той изказва хипотезата, че астероидите са възникнали от раздробяването на немного – 10-тина примерно по-големи първични тела в резултата на вътрешно налягане, приливно въздействие от страна на Юпитер най-вече, на въртене с огромна ъглова скорост или най-вероятно поради удари едно с друго.
  • И разбира се, разгледани в аспекта на теорията на звездо- и планетообразуването, астероидите или родителските тела от които произлизат са планетозимали. Различията в химическия състав на астероидите от различните части на астероидния пояс могат да се обяснят с различните условия, при които са се формирали в зависимост от разстоянието до Слънцето. Така се обяснява и различието между двете основни групи планети в Слънчевата система – планетите от земен тип и планетите-гиганти.

Наличието на няколко групи хипотези все още говори за недостатъчно изяснен въпроса относно произхода на астероидите. Днес, особено с откриването на обектите от пояса на Куйпер все повече се налага мнението, че разграничените като астероиди, комети и метеороиди малки тела в Слънчевата система би трябвало да се разглеждат в единство и взаимообвързаност в смисъл, че някои астероиди може да са „изсъхнали” комети и че някои от метеорните роеве имат за родителско тяло не комета, а астероид.

Повече в статията

Взаимосвязь астероидов, комет и метеорных потоков

Ю.В.ОБРУБОВ

Pages