Има вече значителен брой астероиди с български имена:

2206 Габрово, 2371 Димитров, 2530 Шипка, 2575 България, 2609 Кирил-Методий, 3860 Пловдив.

Българските астрономи Шкодров и Иванова откриват астероидите 3903 Климент Охридски, 4400 Багряна, 4891 Блага.А техни имена носят астероиди, открити от американци – 4364 Шкодров и 4365 Иванова.

Характеристики на астероидите

РАЗМЕРИ

Първи оценки за размерите на току-що откритите астероиди дава Барнард в края на ХІХ век. Това той прави по отражателната способност на повърхността на астероидите – албедотото . От средното албедо на най-големите Церера, Юнона, Палада и Веста, получава оценки за размерите на всички останали известни астероиди. Това е доста приблизителен метод, тъй като според преобладаващия химичен състав повърхността на астероидите е светла или тъмна.

По-късно метода на Барнард се допълва от радиометрични измервания.

Сега са уточнени размерите и на големите астероиди:

Церера – 950 км
Палада – 583 км
Юнона – 268 км
Веста – 555 км.

Диаметърът на тяло, съставено от всички астероиди трябва да е едва 1400 км.


Това не е кокал, а астероида 216 Клеопатра от основния астероиден пояс. Той стана обект на изследване с наземен радар чрез радиовълни. Сега учените считат, че астероидът се състои основно от никел и желязо. Уникалната форма и състава на астероида свидетелстват, че той е преживял челни удари с по-големи астероиди преди милиарди години. Астероидът не е компактен – повърхността му е съвкупност от свобоно-свързани ледени и каменни парчета, макар че ядрото му може и да е огромен монолитен магнит. Няма опасност точно този астероид да се сблъска някога със Земята. Той и такива като него каменно-метални отломъци могат да станат източници на суровина в бъдеще.

СРЕДНА ПЛЪТНОСТ

Съдейки по видовете метеорити на Земята и тяхната средна плътност на веществото, може да се приеме, че:

Средната плътност при желязо-каменните астероиди е от порядъка на 3,5 г/куб.см, а за въглеродните (въглищни) астероиди – 2,6 г/куб.см. Или около 3 г/куб.см средно за всички астероиди.

Pages