Типичната “гърбица” преди минимума в блясъка при RR Лира.

При подтип RR b липсва “гърбицата” в кривата на блясъка, а средно периодът им е от повече от половин до няколко денонощия.При типичния представител - δ Cep /Цефей/ - периодът е повече от 5 деннощия.

Подтип RR с са с почти синусоидални, симетрични криви с по-ниски амплитуди от около половин звездна величина и още по-дълги периоди – над 10 денонощия. Типичен представител тук е звездата W Vir /Дева/.

Освен тези подтипове Лириди, има и особени звезди, преди отнасяни към отделен клас променливи - Цефеиди-джуджета . Те са от спектралните класове на Лиридите, но са доста по-ярки, а периодите им на променливост на блясъка са части от денонощието. Те могат да се отнесат и към неярките Цефеиди.

Цефеиди

През 1784 г. астрономът-любител Джон Гудрайк забелязал, че четвъртата по яркост звезда в съзвездието Цефей δ Cep - периодично мени блясъка си от 3,5 до 4,3 зв.в. за период от 5,37 денонощия. Цефеидите имат амплитуда на изменение на блясъка си с около 1 зв. В. В нашата Галактика периодите на Цефеидите са от 1 до няколко десетки денонощия , като хакатерните са 7 денонощия. В същото време Цефеиди с периоди по-малко от 3 денонощия са рядко срещани. В Магелановите облаци обаче се наблюдават Цефеиди с периоди повече от 100 денонощия. А в Малкия Магеланов облак често срещани са тези с периоди около 2 денонощия.

Крива на блясъка на Цефеида

Pages