През 1952-53 години Вокульор говори за Местен свръхкуп галактики, продълговат на вид и съдържащ 10 000 галактики с размер 80 млн.св.г., като в центъра му е галактичният куп в Дева. Нашата Местната система галактики е в периферията му на разстояние 30 млн.св.г. от центъра. Сега този възглед не се оспорва. Това е наблюдателен факт.

Естествено възниква въпросът след като съществува Местен свръхкуп галактики кои са другите свръхкупове?

В този сравнително близък до нас куп галактики в съзвездието Пещ добре се различават отделните галактики, както и заградена вляво галактика-дждуже NGC 1427 A

Други свръхкупове от галактики

Някои купове от галактики са свързани с нещо като мостове – “празнини” в пространството, където има верига от отделни галактики. Такава структура е свръхкуп от галактики, съдържаща десетки хиляди галактики.

В този смисъл се говори за схръхкуп и в Косите на Вероника.

Pages