Галактичният куп в Косите на Вероника – Coma

Типичен представител тук е купът в Косите на Вероника или както още го наричат Комата / Coma /. До него ни делят 69 Мпс. Въпреки значително по-голямото разстояние до Комата, отколкото до купа в Дева, на небето тя заема повече от 12o площ или 500 видими диска на Слънцето или Луната. В геометричния център на този куп има 2 големи ярки елиптични галактики, а на разстояние 1,5o от тях броят на галактиките е над 2000. Пространствените размери вероятно възлизат на 20 Мпс.

Друг правилен галактичен куп е в Северна корона. Разстоянието до него е 216 Мпс.

Известните засега големи галактични купове на разстояние 600 Мпс са 6 000.

В някои галактични купове галактиките са толкова нагъсто, че често се сблъскват и взаимодействат гравитационно. Така става с двете галактики Arp 105 вляво на изображението в галактичния куп Abell 1185. Повечето от галактиките на този куп са елиптични, но добре се различават и спирални, лещовидни и неправилни по форма. Всяко петънце тук е галактика с изключение на 3-4 звезди от фона на нашата Галактика. И всяка галактика съдържа милиарди звезди!

Оказа се, че в Abell 1185 има странни кълбовидни купове, не спадащи към никоя от галактиките.

Галактичният куп Abell 1185 е на разстояние 400 св. г.

Свръхмасивният галактичен куп MS 1054-0321 има маса от порядъка на хиляди маси на нашата Галактика и е доста далеч – на разстояние 8 млрд. св.г.

СВРЪХКУПОВЕ ОТ ГАЛАКТИКИ

Местен свръхкуп галактики

Преди да възникне галактичната астрономия било забелязано, че в съзвездията Голяма мечка, Косите на Вероника, Дева и Центавър има много мъглявини. За това споменават Уилям и Джон Хершел, както и други астрономи.

През първите десетилетия на ХХ век става ясно, че на небето наистина има ивица перпендикулярна на Млечния път, съдържаща много галактики.

Pages