Колкото до купа в Северна корона, установено е, че той е двоен. Двата галактични купа се проектират един върху друг – единият е на разстояние близо 700 млн.св.г, а другият зад него – на 1,1 млрд. св.г. Пространството между тя е типична “празнина”. Размерите му са 300 млн.св.г. и в него няма нито един богат куп от галактики.

На тази конусна диаграма с галактики по каталога на Ейбъл от А 2000 и нагоре номера добре личат двата купа в Северна корона обграждащи огромна празнина, която ги обединява в един свръхкуп от галактики.

Този галактичен куп е един от най-близките до нас на разстояние 250 млн. св.г. Той е част от свръхкупа Риби-Персей, съдържащ хиляди галактики и простиращ се на нашето небе на цели 15o! Малко вляво от центъра е доминиращата в купа галактика NGC 1275.

Това изображение обхваща област от 1,5 милиона св.г. в пространството.

Купът галактики в Персей е един от най-масивните обекти във Вселената и е най-яркият сред галактичните купове в рентгеновия диапазон. В центъра му е гигантската галактика-канибал Персей А – NGC 1275, която поглъща съседните галактики.

Това изображение на рентгеновата орбитална обсерватория “Чандра” обхваща област от пространството от 300 хиляди св.г. Яркият централен източник е акреционният диск на свръхмасивната черна дупка в ядрото на самата галактика Персей А. Странните синьо-зелени влакна са рентгеновата сянка от остатъците нанеголяма галактика, току-що погълната от галактиката-канибал.

Pages