ЕДРОМАЩАБНА СТРУКТУРА НА ВСЕЛЕНАТА

Известният американски теоретик Пиблс казва: “Щом има купове от галактики трябва да има и празнини.” Наблюденията потвърждвата това предположение.

Изучаването на вселенската структура доказа идея, че куповете от галактики не са разпределени случайно, а изграждат нещо като мрежа.

Някои предполагат, че този порядък е обусловен от макроскопичната структура на скритата маса или тъмното вещество. Гигантската космическа мрежа се състои от безброй области с различна плътност. Зоните с голяма концентрация на галактики се наричат клъстери, а с малка – празнини. Това разделяне на материята прилича на огромна паяжина или поражда аналогия с невронна мрежа.

Но всъщност далеч не винаги е било така. Веднага след Големия взрив материята във Вселената е била разпределена равномерно. И едва след възникването на силните гравитационни взаимодействия веществото започнало да се концентрира в някои региони на космическото пространство и постепенно да придобива сегашните си форми.

Предполага се, че още в най-ранните етапи на възникване на Вселената, тогава, когато водородът и хелият рекомбинирали, а температурата е била около 3 000 К, възникнали флуктуации в плътността и скоростите на частиците. Неголемите различия в тези характеристики на частиците не повлияли на общото разширение на Вселената, нито на нейните свойства, но довели до гравитационни неустойчивости и сгъстявания на вещество. Първоначално тези сгъстявания били с неголеми размери – от порядъка на 50-150 млн.св.г., но с времето нарастнали.

Образували се огромни неутринно-газови “питки” – зародишите на сегашните свръхкупове, от които впоследствие възникнали куповете и отделните галактики.

Изследователите анализираха големите празнини и ориентацията на галактиките като използваха многобройните данни от двата най-мащабни проекта за обзор на звездното небе – Sloan Digital Sky Survey и Two Degree Field Survey . В рамките на тези фундаментални програми вече са описани повече от половин милион галактики на разстояние до 1 млрд св.г. от нас.

Pages