Изобщо неправилните галактични купове съдържат галактики от всички типове. В тях има сгъстявания от галактиките и места с по-малко галактики. Съдържат от десетки до хиляди галактики.

За да разберат еволюцията на куповете галактики, астрономите насочиха широкоъгълния телескоп Барел-Шмид на Националната обсерватория Кит Пик в Аризона, САЩ към близкия куп галактики в Дева. Резултатът от наслагването на няколкостотин 15-минутни експозиции от началото на 2004 г. е това дълбоко изображение с голямо зрително поле на купа галактики в Дева – най-близкия до нас.

Изследването на това изображение дава наличието на протяжно хало около най-ярките галактики, а също и слаби потоци звезди, съединяващи галактиките от купа, които преди не изглеждаха свързани с него. Това изображение позволява по-точно да се възстанови еволюцията на купа в Дева през последните милиард години и по-добре да се разбере динамиката на всички купове.

Неправилна форма има най-близкият галактичен куп в Дева . Разстоянието до него е 10 Мпс или 30 млн.св.г. Съдържа хиляди галактики. В центъра му е най-голямата известна елипсовидна галактика М 87 от cD тип – долу вляво на изображението.. Така се обозначават свръхгигантските елиптични галактики с много ярки ядра, потопени в обширно хало с ниска повърхностна светимост. Такива галактики има в централните части на богатите на галактики купове. Масивната галактика като че ли се “утаява” в центъра на купа и привлича към себе си все повече галактики от близкото обкръжение, които поглъща. Канибализмът сред галактики е закономерен процес, с който се обяснява наличието и масивните галактики изобщо.

Галактичен куп Куршум 1Е 0657-56

Разстоянието до този галактичен куп е 3,4 млрд св.г., но той добре се различава както в оптическия диапазон, така и рентгеновия. С червено е оцветено излъчването на газа в купа. Газовият облак вдясно прилича на ударна вълна от куршум, което е дало образното наименование на този куп от галактики. Всъщност, оказва се, че тази форма говори за сливане на два галактични купа в един. Сините места регистрират наличието на тъмното вещество в този галактичен куп.

Правилни по форма почти кълбовидни галактични купове

При този вид галактични купове се наблюдава сферична симетрия – галактиките се концентрират към центъра и са от десетки хиляди до милиони на брой. Ярките галактики в тях са обикновено елиптични-Е и сферични- S 0 галактики.

Pages