КУПОВЕ ОТ ГАЛАКТИКИ

За системите от по 10-тина галактики се говори като за групи галактики.

През 1958 г. Ейбъл обособява 2 700 галактични купа върху 2/3 от цялото небе, като приема за купове от галактики структура с характерни размери 10 млн св.г., съдържаща поне няколко десетки галактики. Каталогът му за останалата 1/3 от небето е допълнен от Коруин и Олуин.

По-късно 1961-8 години излизат 6 тома каталози на галактични купове на Фриц и Цвики, съдържащи 9 134 такива структури.

От 1992 г. започват да излизат нови каталози на Единбург-Дърам, където куповете галактики се обособяват по метода на автоматизираното компютърно търсене.

Галактичният куп Abell 1689 е един от обектите, снимани с космическия телескоп “Хъбъл” и е принос за изучаване на еволюцията на най-масивните галактични купове на възраст около 7 млрд години. Галактичните купове са включени в проекта Gemini / HST Galaxy Cluster и над него работят учени от Окфорд. От снимките на космическия телескоп “Хъбъл” бе съставена карта на разпределението на светлината в галактичните купове, а с помощта на спектрографа на наземния телескоп Gemini са определени масите, възрастта и химичния състав на галактиките в куповете.

Галактичните купове съдържат най-масивните галактики във Вселената. Досега астрономите смятаха, че всички галактики в центъра на куповете са се формирали бързо и от милиарди години насам са в консервиран вид. Но данните от проекта показват, че времето за тях не е спряло. Младите галактики в далечните купове силно се различават от близките до нас. Ако в относително недалечните галактични купове галактиките не се различават много по химичен състав, то в далечните и млади купове галактиките силно се различават особено по наличието на кислород и магнезий в отделните галактики. Това говори за съществена промяна и интензивна еволюция на галактичните купове. За да се уеднакви химичния състав на старите купове, това означава, че е имало множество сливания на галактики.

Освен това изследванията показват, че процесът на формиране на звездите силно зависи от масата на галактиките, влизащи в галактичните купове. В леките купове, процесът на звездообразуване протича по-дълго време – до 4 млрд години след Големия взрив. В най-масивните галактични купове звездите са се формирали основно в първия 1 млрд години на Вселената. Обяснението предстои.

Установено е още, че при присъединяване на галактиките към галактични купове в тях се активира процес на звездообразуване. Може би това се дължи на навлизането на галактиката в по-плътната газова среда – обща за галактичния куп.

ВИДОВЕ ГАЛАКТИЧНИ КУПОВЕ

Неправилни по форма купове от галактики

Обширни са по размери, с не висока плътност на галактиките в единица обем.

Типичен пример за такъв галактичен куп е този в Херкулес. Разстоянието до него е 30 млн. св. г. или 10-12 Мпс и тъй като е близо до нас ъгловите му размери са 40o х 40o. Пространствените размери възлизат на 8 Мпс в диаметър. Съдържа хиляди галактики, сред които преобладават малките неправилни галактики. Срещат се и множество елиптични галактики-джуджета. От големите галактики има и елиптични и спирални.

Pages