Когато Лагранж решил задачата за трите тела, считал, че това е чисто математическо решение. Но всъщност има доста открити тела, разположени именно в някоя от точките на Лагранж. Едни от тях са известните „троянци” и „гърци” – групи от астероиди по орбитата на Юпитер, които са в 4-тата и 5-та точка на Лагранж, т.е. образуват равностранни триъгълници с двете най-големи гравитиращи тела Юпитер и Слънцето.

Земята и Слънцето са други две тела, спрямо които може да се разположи трето тяло в някоя от точките на Лагранж. Във втората точка на Лагранж например на устойчива орбита е спътникът WMAP, който даде удивително детайлни карти на реликтовото лъчение на ранната Вселена, които изявиха нееднородностите, обясняващи клетъчната структура на днешната Вселена.

Pages