По-често срещани са системите от звезди със сравними маси и тогава те обикалят около общ център на масите.

На около 2 000 визуално-двойни звезди са определени масите.

Законът на Нютон за всеобщото привличане и третият закон на Кеплер позволяват, ако се знае периода на въртене на звездите една около друга по наблюдения да се изчисли масата на визуално двойната звезда. Това е единственият точен метод за “претегляне” на звезди в астрономията.

Дали ще бъде открита като кратна една звездна система от значение е наблюдателният метод. Това се отразява в класификацията на звездните системи.

Затъмнително-двойни, затъмнително-променливи или фотометрично двойни звезди.

Дори и в телескоп двойни звезди, чиято орбитална равнина съвпада със зрителния лъч не могат да се разграничат една от друга. В такъв случай обаче се наблюдава периодична промяна в блясъка на системата, поради настъпващите звездни затъмнения при обикалянето на едната звезда около другата. Това дава основание такива звездни системи да се наричат още затъмнително-променливи.

Типична тук е звездата Алгол – β от Персей . В превод от арабски - Дяволска звезда.


Съзвездието Персей

Pages