Получен е един от първите резултати от работата на новия инструмент GMRT ( Giant : etrewave Radio Telescope ) – открит е първият двоен милисекунден радиопулсар в кълбовидния звезден куп 1851. Такива вече са открити, но в други кълбовидни купове.

На графиката е показано излъчването на купа на честота 327 МХц, а с кръгче е оградено мястото, съдържащо половината маса на купа.

Милисекундни пулсари възникват в двойна система, тогава, когато акрецията от малкомасивната компонента завърта вече немладата неутронна звезда. Когато акрецията спре, става наблюдаем милисекундния радиопулсар. При този пулсар странното е,че компаньонът му е с маса поне 0,9 маси на Слънцето, т.е. доста масивен. Може да се предположи, че в “задушевната дружеска атмосфера” в кълбовидните звездни купове, където звездите са толкова плътно една до друга, възможно е пулсарът да смени своя малкомасивен с по-тежък спътник. Дали не е “предпочел” придружител да му бъде черна дупка?

Обмена на маси на моменти води до катастрофични взривове в системата, наблюдаващи се като Нови и Свръхнови звезди.

Понякога след взрив на Сръхнова особено системата може да се разруши като такава, а ако се запази след време може да се набюдава тясна система от неутронни звезди или черни дупки – интересни обекти, към които е насочено вниманието на теоретици и наблюдатели през последните години.

Pages