След математически преобразувания на тази формула, стигаме до друг запис на формулата на Погсън:

М = m + 5 – 5 lg r

Така се дава връзката между абсолютната М и видимата m звездна величина на една звезда и нещо повече – ако те са известни, може да се изчисли разстоянието r до нея.

Отдалечавайки мислено Слънцето на разстояние 10 рс, неговата абсолютна звездна величина възлиза само на 4,8. От разстояние 10 рс бихме виждали нашата звезда като една от многото слаби звезди на границата на видимост с невъоръжено око.

Ригел наистина е гигантска звезда. От разстояние 10 рс тя би огрявала небето ни почти като Луната в пълнолуние. Абсолютната звездна величина на Ригел е - 9,5.

Най-близката звездна система Алфа Кентавър е с М = 3 , а светимостта й е почти колкото на Слънцето:

Най-ярката звезда на нашето небе Сириус от Голямо куче с видима звездна величина (-1,46) е сред най-близките до нас звезди, но излъчва 23 пъти по-мощно от Слънцето:

Абсолютните звездни величини варират от + 19  до -12 , а светимостите между звездите се различават с 4 трилиона пъти.

Pages