Абсолютна звездна величина - М

Видимите звездни величини биха могли да отразяват действителната яркост на звездите, ако мислено приемем, че всички звезди са на еднакво разстояние от нас. За такова стандартно разстояние е прието 10 рс. С тази уговорка можем да изчислим колко ярко ще светят звездите, ако са на разстояние 10 рс или бихме могли да им припишем т.н. абсолютна звездна величина, бележеща се с М.

В този случай във формулата на Погсън вместо видими звездни величини m1 и m2 на две звезди са абсолютните им звездни величини М1 и М2, а вместо осветеностите Е1 и Е2 на звездите са техните светимости  L1 и L2:

М1 - М2 = - 2,5 lg L1 / L2

Pages