Заедно с имената и точните граници на съзвездията астрономите въвеждат и единен международен начин за записване им – на латински език.

Pages