През 1919 г. в Женева е създаден Международен астрономически съюз – единственият административен орган, който дава дефиниции, класификации и имена на небесни обекти.

Определение за съзвездие

През 1922 г. на първия си конгрес Международният астрономически съюз въвежда правило за разделяне на небето на 88 области с граници по небесните паралели и меридиани, вътре в които са конфигурациите от ярки и недотам ярки звезди, дали древните имена на съзвездията и най-важното - решава те никога повече да не бъдат променяни.

Работата по очертаването на новите граници на съзвездията продължила до 1930 г.

Червените начупени линии, следващи небесните меридиани и паралели,

очертават областта на съзвездието Орион, според общоприетото правило, прието на МАС.

Pages