Тези звезди имат по-сложен вътрешен строеж. Състоят се от:

  • малко ядро , където протичат доста по-интензивно от червените джуджета реакции от протон-протонния цикъл;
  • протяжна лъчиста зона и
  • малка – само до 2% от звездния обем конвективна зона, даваща отражение на активните процеси във фотосферата и другите слоеве на звездната атмосфера.


Вътрешният строеж на звезди от горната, средната и долна част на Главната последователност. Забележете мястото и обособеността на конвективните зони при трите типа звезди – с червени кръгове и елипси по червените джуджета.

Субджуджета

Последователността на субджуджета следва средната част на Главната последователност, но е под нея върху диаграмата на Хершпрунг-Ръсел.

Субджуджетата са с по-ниска светимост от джуджета върху Главната последователност, но с размери и маса като тях.

Основната разлика между субджуджетата и джуджетата е в химическия им състав. Субджуджетата имат много малко тежки елементи в състава си. Изучаването на този тип звезди е затруднено от ниската им светимост и твърде малко наблюдаваните обекти.

Кафяви джуджета

Не всяка сферична симетрия уплътнено космически вещество има необходимата маса, за да се нарече звезда. Има гранична маса от 0,08 слънчеви маси, под която гравитационното свиване не води до температури, достатъчни за започване на термоядрени реакции. Протозвезда с маса под тази граница никога не може да достигне Главната последователност на диаграмата спектър-светимост. Такива “несъстояли” се звезди се наричат кафяви джуджета .

До скоро те бяха само една теоретична възможност. Днес са наблюдателн факт.

Pages