ДВОЙНА ЗВЕЗДНА СИСТЕМА ОТ КАФЯВИ ДЖУДЖЕТА


За първи път бяха получени с точност масите на компонентите на тази система кафяви джуджета, което позволи да се уточни долната граница на тази характеристика, която теоретично е 7,5% от масата на Слънцето, под която вече би трябвало да става дума за планета. Едното от кафявите джудже е ултрастудено и е с маса едва 8,5% от тази на Слънцето. Тази тясна двойка кафяви джуджета, намиращи се едно от друго на само 2,5 пъти разстоянието Земя-Слънце, бе открита през 2000 г.от космическия телескоп “Хъбъл" около звездата, обозначена като 2 MASSW J 0746425+2000321, благодарение на удивителната му разделителна способност.

Температурата на повърхността на такъв обект е не повече 1000 К и тя се поддържа поради продължаващото гравитационно свиване. Тъй като в кафявите джуджета не протичат термоядрени реакции, те се състоят предимно от водород и се наричат още водородни джуджета.

Смята се, че в рамките на диска на нашия Млечен път във всяка област с диаметър 50 св.години има поне 500 кафяви джуджета.

Кафявите джуджета са междинното звено между планетите с маса по-малка от 0,002 слънчеви и звездите с маса над 0,08 слънчеви маси, способни да поддържат термоядрен синтез

Червени гиганти и свръхгиганти  

Гигантските червени звезди над Главната последователност са с
Маси от 1,3 до 100 и повече маси на Слънцето и средна плътност 10*(-6) кг/куб.м;
Радиуси – от 21 до стотици радиуса на Слънцето;
Светимост – стотици и хиляди пъти светимостта на Слънцето;
Температура на повърхността 3-5 000 К и
Температура в ядрото от порядъка на 40 000 000 К.

Pages