Изключително контрастното изображение на космическия телескоп “Хъбъл” показва част от мъглявината от Свръхновата в съзвездието Лебед, наречена на самото съзвездие – Лебед ( Swan ) . Извадено е в едър мащаб яркото влакно, наречено Метлата на вещицата.

    Детайлите от това изображение сочат точното място на избухналата преди 5000 години звезда.

Cas A – мъглявината от избухналата преди повече от 300 години Свръхнова в съзвездието Касиопея, наблюдавана от Кеплер /1572 г./

Това е последната наблюдавана в Млечния път Свръхнова, намираща се на разстояние 10 000 св. г.

Космическата опасност - Ета от Кил или h Carinae скоро може да избухне. Никой не знае кога – следващата година или след милион години. Масата й е 100 пъти повече от тази на Слънцето. Ако не най-масивната, това е една от май-масивните звезди, които са сигурни претенденти за Свръхнови и дори Хипернови – най-мощни избухвания.

Историческите данни свидетелстват, че преди 150 години – през април 1843 г. Ета Карина внезапно проблеснала и станала втората след Сириус ярка звезда на южното небе. Снимките показват, че звездата е обвита в паякообразна мъглявина. И нещо много интересно – това е единствената звезда – естествен източник на лазерно излъчване.

Това изображение е получено през 1996 г. след компютърна обработка, целяща да изяви нови детайли на необикновената мъглявина около уникалната звезда. Виждат се две отделни области около горещия център и странни радиални ивици. Това дава основания да се предполага, че освен много масивна, тази звезда има близък звезден съсед. В този случай наистина може да се очаква особено мощно избухване на Свръхнова от І тип.

Космическата опасност идва от близостта на тази запозряна за избухване звезда. Тя е на само 7 500 св.г. от нас!

Pages