Първият обект от пояса на Куйпер е открит през 1992 г. с диаметър около 280 км. Той получил обозначение вече като типично куйперовски – 1992 QB 1. Към 2000 г. са открити 270 транснептуновци, които може да се разделят на няколко вида:

  • класически обекти от пояса на Куйпер – с почти кръгови орбити в областта между 40-50 а.е. от Слънцето, с наклон на орбитите си по-малко от 40 ° спрямо еклиптиката. Орбитите на тези обекти не се влияят от другите големи планети в Слънчевата система;
  • резонансни на обекти от пояса на Куйпер или плутино – с големи полуоси, близки до 39,5 а.е. и следователно с орбитален период почти като при Плутон /248 години/, които се съотнасят с орбиталния период на Нептун като 3:2. Възможно е именно тази резонансна честота да служи за стабилността на силно изтеглените им елипсовидни орбити;
  • разсеяни обекти или “скитници” - със силно изтеглени елипсовидни орбити е = 0,5 – 0,9 и голяма полуос 60-100 а.е., като обекта 2000 CR 105 е дори на 1 300 а.е. в ахелия си.

Новооткритите тела са с диаметри 100-800 км.

Според оценките в пояса на Куйпер би трябвало да има около 7 000 обекти с диаметър повече от 100 км. Като цяло поясът на Купер трябва да е 100 пъти по-масивен от астероидния пояс между Марс и Юпитер, но отстъпва на още по-гигантския кометен облак на Оорт на хиляди а.е. от Слънцето.

От самото откриване на Плутон в началото на ХХвек и още повече с откриването на “кентаврите” и обектите от пояса на Купер, съмненията че това е класическа планета все повече се засилваха. Може би затова с откриването на спътника му Харон през 1978 г. някои предпочитаха да наричат Плутон /2390 км/ и Харон /1186 км/ поне двойна планета, намеквайки за нетипична планета.

Новото понятие планета-джудже

С уточняване на размерите на Плутон става ясно, че той е по-малък дори от Луната .

През последните години бяха открити доста големи ледени светове в и дори отвъд пояса на Куйпер, съперници на Плутон. Открити са стотици планети около други звезди и дори цели планетни системи. Наблюдават се стадии от формирането на планети около звездите и подобни зони като пояса на Куйпер и все още предполагаемия облак на Оорт в Слънчевата система. Класификацията на телата би трябвало да е универсална, за да е използваема и при все по-разширяващите се и задълбочаващи се проучвания на другите планетни системи. Все по-наложително стана уточнението за понятието планета , на което се основава класификацията на телата и в Слънчевата система. Така най-после и Плутон намери мястото си в тази нова подредба.

Някои от най-интересните открития на големи тела в пояса на Куйпер:

Квавар / Quaoar /

През 2002 г. космическият телескоп “Хъбъл” засне най-голямото за последните 72 години от времето на откриване на Плутон тяло в Слънчевата система, наречен по предложение на откривателите си Quaoar – Квавар.

Така индианците тонгва – коренните жители от района на сегашния Лос Анжелис наричали своя върховен бог, който дошъл от небесата и въвел ред в света, поставяйки го на раменете на седмина гиганти. После се заел да създаде животните и... хората, които постоянно да се опитват да въведат своя подредба на света.

Pages