На генералната асамблея на 24 август 2006 г. МАС приема окончателно проектът, според който броят на планетите е окончателен и ограничен до 8-те големи класически планети.

За новооткритите обекти като Седна, Квавар и др., както за Ерида, Плутон-Харон и Церера се въвежда понятието планета-джудже и те вече спадат към малките тела от Слънчевата систева , а статута на големите астероиди като Веста, Палада ще се реши, след като окончателно се определят размерите им и ако те влязат в критерия за планета-джудже, също като Церера ще заемат мястото си сред тези членове на малките тела.

Що е планета според Резолюция № 5 на Международния астрономически съюз от август 2006 г:

Съвременните наблюдения промениха нашето разбиране за Слънчевата система и класификацията на обектите в нея. В частност това се касае за понятието планета.

МАС предлага да се приеме решение, че планета е:

Небсно тяло, което

  • има достатъчно маса , за да може да е в хидростатично равновесие и да има почти кълбовидна форма;
  • да се върти около звезда и да не е нито звезда, нито спътник на друга планета;
  • ние разделяме 8-те класически планети, открити до 1900 г., движещи се по почти кръгови орлбити около Слънцето близо до еклиптиката от останалите планетоподобни обекти, които са по-малки от Меркурий. Церера, която отговаря на горните две условия, ще я причислим към планетите-джуджета, за да се различава от класическите планети и да влезе в новите определения на обектите;
  • съгласно даденото определение за планета, Плутон и новооткритите транснептунови обекти също са планети-джуджета, но с доста висок ексцентрицитет на орбитите си и орбитални периоди повече от 200 години. Затова ги отделяме в нов подклас транснептуновци , наречени плутоновци ;
  • всички непланетарни обекти, Церера /астероид/ и плутоновците са планети-джуджета и спадат към малките тела от Слънчевата система.

Колко са планетите в Слънчевата система? На този въпрос Международният астрономически съюз най-после даде окончателен отговор през август 2006 г. Според новата класификация на телата от Слънчевата система Плутон сега спада към класа на транснептуновците и е планета-джудже. Към планетите-джуджета е причислена единствено Церера от астероидния пояс и този клас все повече се запълва от новооткритите ледени планетки в пояса на Куйпер.

Критериите за планета от Слънчевата система се унифицира и за новооткритите планети около други звезди: обектът трябва да се върти около звездата по собствена стабилна траектория и да бъде на достатъчно голямо разстояние от друти тела, а формата му трябва да е близо до кълбовидната.

Pages