Тези галактики обикновено се състоят от стари масивни звезди с ниско съдържание на тежки елементи. В тях има малко газ и прах. Въртят се бавно около оста си. А отделните звезди обикалят около центъра им по случайни траектории – подобно на топки в тото-машина.

Елиптичните галактики са компактни образувания – средната звездна плътност в тях е 10 пъти повече от тази в спиралните галактики – такава, каквато е в балджа на нашата Галактика.

Много повече е и скритата маса в тях – 10 пъти повече, отколкото в спиралните галактики.

За разлика от спиралните галактики елиптичните нямат дискове.

Изключение са лещовидните S 0 галактики – преходен тип галактики между елиптичните и спиралните. Сега има наблюдателни данни, че те реално съществуват.


“Царската” звезда Регул в съзвездието Лъв е толкова ярка, че е трудно да се забележи съвсем близо до нея галактиката-джудже Leo І, спадаща към сферичните в нашата Местна система. Тази галактика е сред най-далечните известни галактики-спътници на нашия Млечен път.

Тъй като по маса, размери и светимост те наподобява спиралните галактики, макар че липсват спиралните ръкави, отнасят ги към тях. Представляват оголени дискове на спирални галактики.


S0  галактика


Галактиката NGC 3115 е също тип S 0 .
Тя е четвъртата поред галактика, в която бе открита
свръхмасивна черна дупка в центъра.

Pages