•  неправилни джуджета

Формата им е неправилна, разпокъсана. Те са богати на газ, разпространен неравномерно в обема им, понякога пръстеновидно. Звездите им са средно с по-високо съдържание на тежки елементи, което означава, че в тези галактики с неголеми огнища на звездообразуване, процесът е протичал не особено мощно, но постоянно от 10 млрд години насам.

Яркостта на тези галактики е по-ниска, отколкото на сините компактни джуджета, но по-висока от тази на спиралните. По-масивните се въртят като твърдо тяло, а немасивните – хаотично.

Срещат се навсякъде – между куповете галактики и вътре в тях, като се концентрират към центровете на куповете.

Типични представители на неправилните джуджета са галактиките-спътници на Млечния път – Големият и Малък Магеланови облаци.

•  елиптични джуджета

Звездното им население е старо., а газът – малко. Имат забележима концентрация на звезди към центъра си и са с висока светимост. Масите им са около 1 порядък по-малки от тези на неправилните галактики-джуджета. Обикновено са спътници на масивни галактики.

•  сфероидални джуджета

Формата им е също като при елиптичните джджета – елипсовидна до кълбовидна, но са дифузни на вид, с ниска концентрация към центъра на стари звезди и малко газ. Светимостта им е най-ниска сред галактиките-джуджета и се доближава по-скоро до тази на кълбовидните звездни купове. Масата им също – тя е от порядъка на 10 млн маси на Слънцето, но по характера на движение на звездите в тези галактики се съди, че в тях има значително количество тъмна материя.

Обикновено сфероидалните галактики-джуджета са близки спътници на масивни галактики.

Млечният път има няколко такива спътника, проектиращи се в съзвездията Скулптор, Пещ.

•  приливни джуджета

Това са остатъци от галактики, оцелели след процес на сливане или взаимодействие с други, по-масивни галактики. За разлика от останалите галактики-джуджета в тях няма тъмна материя.

Тази класификация на галактиките-джуджета не е пълна. Някои са с толкова особена форма, че могат да се причислят едновременно към няколко типа.

Сред спиралните и неправилните галактики-джуджета има и такива, в които може да се различи наличието на бар. Такава е неправилната галактика-джудже Голям Магеланов облак.

Интересно е, че елиптичните и сфероидалните галактики-джуджета “предпочитат” близостта на големите спирални галактики за разлика от “по-своенравните” неправилни галактики-джуджета, които явно отбягват влиянието на масивни съседи. Смята се, че еволюцията на една галактика-джудже зависи от близостта на масивна галактика, но механизмът не е ясен. В същото време неправилните галактики-джуджета от фона еволюират самостоятелно, но не са ясни факторите за тяхното развитие.

Смайва разнообразието сред галактиките-джуджета – много по-голямо от това на големите галактики. На практика няма две подобни по характеристики, морфология, история на звездообразуване галактики-джуджета. Причините за това огромно разнообразие в строежа и еволюцията на галактиките-джуджета не са ясни.

Pages