Парсек - рс

В астрономията са въведени в употреба още по-големи единици за разстояние: парсек – от пар и сек паралакс и секунда.
1 парсек /рс/ е разстоянието, от което земната орбита се вижда под ъгъл 1".
С други думи, ако имаше звезда на разстояние 1 рс, от нея земната орбита щеше да се вижда под ъгъл 1". Но дори най-близката тройна система звезди  α Кентавър (с двете си компоненти А и В) и обикалящата около тях Проксима /в превод - най-близка/ има паралакс под 1" (паралаксът на Проксима е 0,762").

Тъй като 1 рс = 3,26 ly

и α Кентавър (А и В) е на разстояние 4,3 ly , то разстоянието до системата, изразено чрез парсеци е 1,31 рс.
Разстоянието до най-ярката звезда на цялото небе – Сириус от Голямо куче – е 2,66 рс., а паралактичният ъгъл – 0,375 ".
До 30-тина рс или 100 ly паралактичните ъгли на звездите намаляват дотолкова, че определянето им вече е в областта на инструменталната грешка, затова разстоянията до далечните звезди се измерват с други методи.
За много по-далечните галактики дори парсекът е неудобна единица, затова се въвеждат кратните на парсека единици кило- и мегапарсеци:

1 kpc = 1 000 pc

1 Mpc = 1 000 kpc = 1 000 000 pc

Астрономическа единица – AU или а.е.

Тази най-малка специална астрономическа мярка за разстояние е приета за удобство и служи за мащаб в Слънчевата система.

Астрономическа единица е средното разстояние Земя-Слънце, което възлиза на 149 600 000 km или

1 AU = 1,460.10х11 m ~ 150 000 000 km

Така разстоянието между Слънцето и най-близката до него планета Меркурий е само 0,4 AU , а не цели 58 милиона km. Дори разстоянието до последната от големите планети в Слънчевата система Нептун не е 4 милиарда и 500 милиона km, а 30-тина AU.

Разстоянието до Слънцето, Луната и планетите може да се определи с точност чрез метода на паралакса. Тези близки до нас космически тела имат съществено преместване на фона на далечните звезди и паралактичният ъгъл на Луната е цели 0°,5 или 57',04. Паралактичният ъгъл на Слънцето е 8",794. Тук става дума за т.н. денонощен паралакс – ъгълът, под който се вижда земния радиус от тези обекти.

Pages