Универсално време – UT

Универсално е средното време за гринуичкия меридиан, чиято географска дължина се приема за 0.

Поясно време

За удобство са въведени 24 часови пояса, разделящи земното кълбо като резени диня. За официално време във всеки пояс се приема средното време на съответния централен меридиан. За Гринуич е този, приет за нулев – λ = 0. Следващите са през 15° един от друг в посока запад-изток. Така България попада във 2-ри часови пояс или втория източно от Гринуич. Тъй като територията на страната ни е малка, за цялата страна официалното време е едно и също, но за държави, заемащи значителна територия имат няколко официални времета. Часовите пояси не са точно по меридианите. Също за удобство понякога следват държавните граници, за да не се налага разделянето на една неголяма държава на два часови пояса или следват очертанията на сушата и териториалните води на една или друга страна.

Pages