Слънцето е най-масивното тяло в Слънчевата система и изкривяването на светлинния лъч в близост до него трябва да е 1'',75 според теорията, което при прецизно наблюдение би било възможно да е установени със задоволителна точност.

Еспедицията на англичаните под ръководството на Едингтон отпътува и се установява на остров Принсипал. След обработка на снимките получава, че видимото положение на звездите в непосредствена близост зад слънчевия лъч наистина се виждат. Изкривяването на светлината от Слънцето било установено, че е 1'',98 ± 0'',18.

Повторното изследване в Гринуичката обсерватория от Харви през 1979 г. на същия наблюдателен материал дава още по-добро приближение: 1'',87 ± 0'',13.

Сега отклонението на светлината от Слънцето е доказана с точност до 1%, достигната от интерферометри със свръхдълга база при измерване излъчването на квазари до слънчевия диск.

Светлината, идваща от далечен масивен източник изпитва “червено отместване”

Още веднъж да спрем вниманието си върху ставащото вътре в падащата асансьорна кабина и виждащото се отвън.

Този път безпристрастният наблюдател в кабината отправя светлинен сигнал към тавана.

Наблюдателят от горната част на асансьорната шахта ще забележи как светлината става все по-червена, отдалечавайки се от него, съгласно ефекта на Доплер. Друг наблюдател на дъното на шахтата – ще види как светлината посинява с приближаващия асансьор.

Според Принципа на еквивалентността, по същия начин ще изглеждат нещата, ако неинерциалната отправна система се замени с масивно тяло. Масата на това тяло определя доколко ще се изкриви пространство-времето. Или както образно се изразява Уийлър:

“Веществото казва на пространството как да се изкриви, а пространството казва на веществото как да се движи.”

Същността на ОТО е в тази мисъл.

Наблюдателна и експериментална провека на червеното отместване на светлината в близост до масивно тяло:

Червено отместване на светлината, потвърждаващо това следствие от ОТО, е регистрирано за първи път от Уолтър Адамс през 1925 г. при наблюдение на светлината от бялото джудже в системата на Сириус.

Pages