Звездите с маса като слънчевата имат спокоен и дълъг живот от около десетина милиарда години, умират бавно, превъплъщавайки се от жълто джудже в червен гигант, планетарна мъглявина и бяло джудже.

Pages