И така, статистическите зависимости между глобалните параметри на звездите от Главната последователност означава, че тяхното положение върху диаграмата Хершпрунг-Ръсел се определя само от един параметър – тяхната маса.

ЕВОЛЮЦИЯ НА ЗВЕЗДИ

Положението на една звезда върху диаграмата спектър-светимост дава представа за етапа на нейното еволюционно развитие. То се определя от масата на звездата. А еволюция на звездите означава промяна на размерите, температурата и светимостта с времето. Затова тяхното място върху диаграмата спектър-светимост се мени в процеса на еволюцията им. Свързвайки отделните положения на звездата според нейните моментни стойности, отразяващи отделни етапи от развитието й, се получава крива, наричанаеволюционен трек .

Както животът на всяко живо същество и човека, така животът на звездите има три основни етапа:

  • Формиране /раждане, детство, юношество/ – протозвезда ;
  • Зрялост /зряла възраст/ - звезда от Главната последователност ;
  • Краен стадий /старост, смърт и след смъртта…/ - звезда над и под Главната последователност или с толкова екзотични характеристики, които е трудно да бъдат изобразени върху диаграмата спектър-светимост.

    На първоначалния и краен стадий от живота на звездите са посветени отделни теми.

    От първоначалното количество вещество, от което е започнала да се формира протозвездата зависи на кое място от Главната последователност ще “стъпи” тя в зрелия си стадий на развитие.

Pages