Кирхоф и Бунзенпродължават да отъждествяват хиляди тъмни линии в слънчевия спектър с аналозите им при излъчването на десетки химични елементи.


Най-долу е типичен звезден спектър, а отгоре е спектъра на различни нагрети вещества. Вижда се, че линиите на излъчване на нагретите вещества са на същото място, където са линиите на поглъщане в звездния спектър.

Въз основа на огромния изследователски материал Кирхоф формулира основна зависимост: видът на спектъра зависи от различните физични условия на самите излъчващи източници.

Въз основа на тази зависимост, Кирхоф формулира три емпирични правила или видове спектри:

    - непрекъснат спектър или континуум – така излъчва горещ непрозрачен газов, течен или твърдотелов източник под високо налягане;

Непрекъснат спектър

    - линеен емисионен спектър – така излъчва горещ газ под ниско налягане. Върху черен фон – цветни емисионни линии, като броят и дължината им зависят от химичния състав на идточника;

Pages