СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ

В началото на ХVІІ век основоположникът на съвременното ествествознание великият Исак Нютон разлага светлината чрез триъгълна призма и установява, че тя се състои от 7 основни цвята.


Бялата светлина, разложена чрез триъгълна призма е съставена от 7-те цвята на дъгата.


Всяка капчица във въздуха като миниатюрна призма разлага бялата слънчева светлина и при подходящи обстоятелства се наблюдават красиви небесни дъги.

Астрономията е наблюдателна наука. Това, което идва като информация от безкрайността на Космоса и се долавя от човешкото око е светлината. Нютон пророкува, че този, който внимателно и настойчиво ще разложи и изучи светлината на далечните светещи обекти, ще събере богати плодове от своя труд, ще се доближи до тяхната природа.  

През 1802 г. англичанинът Уилям Воланстон споделя за своите наблюдения на разложената чрез призма слънчева светлина и това, че тя е накъсана от множество тъмни линии. Подобни линии той наблюдава и при разлагане на светлината от различни нагрети тела.

По-подробно с такива експерименти и наблюдения се заема немецът Йосиф Фраунхофер. Той разглежда внимателно спектъра от пламъка на растително масло и спирт, като открива на едно и също място рязка двойна жълта линия. Изследва слънчевия спектър, като открива и описва повече от 500 тъмни линии, които в чест на своя изследовател сега се наричат фраунхоферови.

Pages