Използвана литература:

Учебник по Астрономия, Н. Николов, М. Калинков, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 1998 
Уч. помагало Астрономия, 11 кл., Валери Голев, Просвета, София,2004 г. 
Астрономия, Н. Николов, В. Радева, Е. Илиева, Педагог 6, 2003 
Учебник по астрономия 11 кл., Н. Николов, В. Голев, Просвета София, 1998? 
Астрофизика, Диана Кюркчиева, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен 2004 г. 
“Галактиките разкриват нови тайни”, Н. Николов, М. Калинков, изд. “Просвета”, София 1995 
”Спокойното и активно Слънце”, Вл. Дерменджиев, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 1997 
“Звездите разкриват свои тайни”, Н. Николов, В. Рачева, В. Голев, изд. “Народна просвета”, София, 1985 г.
“Митове и легенди за съзвездията”, А. Бонов, изд. “Наука и изкуство”, София, 1978 
“Айнщайн, за физиката, физиците и за себе си”, сборник статии, изд. “Наука и култура”, София, 1981 
“Пътешественик във времето и пространството”, Л. Мардер, изд. “Наука и изкуство”, София, 1980 
“Космические рубежи теории относительности”, У Кауфман, изд. “Мир”, Москва, 1981 
“Астрономическая картина мира и ее творцы”, А. Еремеева, изд. “Наука”, Москва, 1984 
“Извечные тайны неба”, А. Гурнштейн, изд. “Наука”, Москва, 1991 
“Тъканта на Космоса”, Бр. Грийн, изд. “Изток-запад”, 2005 
“Елегантната Вселена”, Бр. Грийн, изд. “Изток.запад”, 2004 
“Паралелни светове”, Мичио Каку, изд. “БАРД” ООД, 2006 
“Черни дупки и бебета вселени”, Ст. Хокинг, изд. “Наука и култура”, София, 1994 
“Кратка история на времето”, Ст. Хокинг, университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 1999 
в-к “Телескоп” и сп. “Андромеда” - периодичен печат на Астрономическа асоциация, София

Основни интернет адреси:

http://hubble.esa.int
http://www.astronet.ru 
http://nasa.gov

На български!
http://www.dechica.com/
http://www.ipetar.com

Руски сайтове за деца:
http://moikompas.ru/compas/astronomyforkids#mod_6 
http://astrogalaxy.ru

На английски език:
Оттук може да се влезе в долните сайтове:

http://www.usborne-quicklinks.com/uk/uk_homepage.asp

За компютърно оцветяване на Слънцето и планетите:
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/coloring_book/index_java.html&edu=elem

Отговори и въпроси за Слънцето, всяка планета и др.:
http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_kids/AskKids/sun.shtml

Симулация на Слънчевата система с движението на планетите и орбитите и много др.:
http://library.thinkquest.org/28327/main/exploration/stations/iss.html

и още:
http://kidsAstronomy.com

Стихчета: http://spaceplace.jpl.nasa.gov/en/kids/cosmic_poetry.shtml

Pages