СТРУКТУРА НА СЛЪНЧЕВАТА АТМОСФЕРА

ФОТОСФЕРА, ХРОМОСФЕРА И КОРОНА

ФОТОСФЕРА

От гръцки – “фото” и “сфера” – блестящо, светещо кълбо.

Фотосферата дава представата, че Слънцето е сферична симетрия от плазма и всички характеристики на Слънцето и звездите – размери, маса, светимост и др. се отнасят до тази представа. Всъщност, фотосферата е непрозрачна за ставащото под нея, а над нея се разполагат още два слоя – доста протяжни и с не по-малко интересни процеси – хромосферата и короната.

Pages