ГАЛАКТИЧНА АСТРОНОМИЯ

Окончателно спорът за островната Велена бил решен от Едуин Хъбъл през 20-те години на ХХ век.

Малко преди това Шепли използвал метода на Цефеидите за определяне на разстоянието до кълбовидните звездни купове, оказали се най-далечните системи, обвързани динамично с Млечния път.

Хъбъл използва същия метод, наблюдавайки Цефеиди в звездната спираловидна система в съзвездието Андромеда, която Месие нанесъл под № 31 в своя каталог. Станало ясно, че разстоянието до този обект е няколкократно повече от разстоянието до кой да е от кълбовидните звездни купове. То възлиза на 2,5 милиона св.г.

Също с порядъци били по-големи разстоянията до другите звездни системи, оказали се други галактики.

И така, звездите не са равномерно разпределени в цялата Вселена, те са групирани в звездни системи – галактики. Броят им е стотици милиарди. Те са с разнообразни форми. Нашата Галактика – Млечният път спада към големите звездни острови, приличащи отстрани на лещи с протяжност от поне 100 000 св.г., а откъм галактичните полюси – на огромни спирали. За формата, както и за изучаване структурата, пространственото разпределение на съставящите го обекти, тяхното движение в пространството и въртенето на Галактиката като цяло е въведена система от галактични координати.

Галактични координати

В северното небе Млечният път минава през съзвездията Близнаци, Бик, Колар, Персей, Касиопея, Цефей и Лебед, където се раздвоява; после през Орел и минава в южното небе през Щит, Стрелец, Змиеносец, Скорпион, Жертвеник, Южен триъгълник, Центавър, Южен кръст и отново като една ивица продължава в Кораб, Корабни платна, Кормило, Голямо куче, Еднорог. После отново се връща в северното небе през Орион и Близнаци.

Големият крът от небесната сфера, минаващ през средата на Млечния път и центъра на сферата е галактичният екватор.

Галактичният и небесен екватори са под ъгъл един спрямо друг от 62,6? и се пресичат в съзвездията Орел и Еднорог.

Две също така противоположни и равноотдалечени от галактичния екватор точки от небесната сфера представляват галактичните полюси.

Северният галактичен полюс G1 е в съзвездието Косите на Вероника и е с екваториални координати:

Рекстанцензия α = 12 h 48, m
Деклинация δ = +27,4o

Pages